Zeolit 20 kg

Popis produktu

Zeolit lze použít jako náplň do pískových filtrací (místo písku), s vyšší filtrační účinností. Zeolit je výborný filtrační element do jezírkového filtru. Zeolit vstřebává amoniak a amoniové ionty.  Brzdí rozvoj řas, čistí vodu, stabilizuje pH, váže fenoly a těžké kovy. Zeolit je krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství (organické znečištění).  Frakce : 1 - 2,5 mm, balení 20 kg 

Kód zboží: 4
Dostupnost: skladem
297,00 Kč s DPH
3