Profipool,Vločkovač 1L

Kód: 10028
Neohodnoceno
140 Kč
Skladem

Tekutý vločkovač od firmy Profipool je přípravek s vysokou schopností eliminovat drobné částice a nečistoty v bazénové vodě. Slouží k projasnění a problémům jako je mléčná voda v bazénu a zelená voda v bazénu.Odstraňuje kaly a drobné nečistoty v bazénové vodě. Spolu s přípravkem na řasu urychluje likvidaci řas (1l na 100m3 vody). Baleno po 1l.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkování:

Podle míry znečištění vody se dávkuje 10-50 ml přípravku VLOČKOVAČ TEKUTÝ na každých 10 m3 vody v bazénu. Odměřená dávka se naředí vodou (50-100 ml přípravku na 1 litr vody) a rovnoměrně rozptýlí po hladině bazénu při zapnuté cirkulaci vody po dobu cca 4 hodin, aby došlo k promíchání přípravku s vodou. Poté se cirkulace na 12 hodin vypne. Během této doby se ve vodě vytvoří vločky vysrážených nečistot, které se pak odsají bazénovým vysavačem nebo se zachytí při filtraci. Pokud se nepodařilo upravit vodu v bazénu na požadovanou kvalitu, celý postup se opakuje.

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1 kg