PROFIPOOL Chlórová 3-Kombinace MAXI 1 kg

Kód: 10020
Neohodnoceno
309 Kč
Skladem

Chlorové tablety 1kg PROFIPOOL triplex jsou chlorové pomalurozpustné - 200g tablety s bakterialním, flokulačním a algicidním účinkem (3 funkce v jedné tabletě, 2-3 tablety na 100m3 vody) Baleno po 1kg.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití: Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH Mínus nebo pH Plus. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem Stabilizátor tvrdosti. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem Chlor Granulát, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku, nebo zásobníku tablet 1 ks 3v1 TABLETY 3v1 na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně Testrem. Přípravek v sobě již obsahuje látky, které zabraňují růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem Chlor granulát dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění: Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. 

Varování. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1 kg