Profipool pH minus 35kg -tekuté

Kód: 20031-14
Neohodnoceno
985 Kč
Skladem

pH mínus tekuté 35 kg PROFIPOOL 14% pro soukromé bazény

Pro soukromé bazény 14%

Tekuté pH Mínus je určené pro automatické dávkovače.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekuté pH Mínus je určené pro automatické dávkovače.

Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  Uchovávejte mimo dosah dětí.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 35 kg