Profipool pH minus tekuté 25kg ,14% pro soukromé bazény.

Kód: 20030-14
Neohodnoceno
840 Kč
Skladem

Tekutý přípravek pro snížení hodnoty pH vody v bazénu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekuté pH Mínus je určené pro automatické dávkovače.

Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  Uchovávejte mimo dosah dětí.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 25 kg