Čistič na PVC Griffon 250 ml

Kód: 20055
Neohodnoceno
245 Kč
Skladem

Odmastí a naleptá povrch PVC pro dokonalý spoj, nanáší se pouze na suché plochy zbavené nečistot, tím se docílí dokonalého přilnutí lepidla na lepené plochy PVC.

Vysoce hořlavá kapalina a páry.  Způsobuje vážné podráždění očí.

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.

 Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.